№27-11-12 від 27 листопада 2012 року

ГербISIC — КВЕД 99.00.0 — ЗКГНГ — КІСЕ
Світова Міжнародна Екстериторія Його Величності Государа Титульного Суверенного Народу України

МІЖВІДОМЧА ІНТЕРПОЛ-КОЛЕГІЯ

ПРОТИДІЇ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОМУ ТЕРОРИЗМУ

(ХАРКІВСЬКЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО)

Дипломатичний Корпус Титульного Суверенного Народу України КВЕД 99.00.0 ТРДПАУ 553515506-553515469 Офіс для отримання дипломатичної кореспонденції за адресою:14027, м.Чернігів, вул. Станіславського, 40, тел. 3-24-47

№27-11-12 від 27 листопада 2012 року

Харківській обласній державній адміністрації

Копії: Верховній раді Автономної Республіки Крим
Вінницькій обласній державній адміністрації
Волинській обласній державній адміністрації
Дніпропетровській обласній державній адміністрації
Донецькій обласній державній адміністрації
Житомирській обласній державній адміністрації
Закарпатській обласній державній адміністрації
Запорізькій обласній державній адміністрації
Івано-Франківській обласній державній адміністрації
Кіровоградській обласній державній адміністрації
Київській обласній державній адміністрації
Луганській обласній державній адміністрації
Львiвській обласній державній адміністрації
Миколаївській обласній державній адміністрації
Одеській обласній державній адміністрації
Полтавській обласній державній адміністрації
Рівненській обласній державній адміністрації
Сумській обласній державній адміністрації
Тернопільській обласній державній адміністрації
Херсонській обласній державній адміністрації
Хмельницькій обласній державній адміністрації
Черкаській обласній державній адміністрації
Чернівецькій обласній державній адміністрації
Чернігівській обласній державній адміністрації
Міській державній адміністрації м. Севастополя
Міській державній адміністрації м. Києва
Харківській обласній раді
Харківській міській раді
На лист Харківської  облради №01-36/1949 від 21.11.2012р

 

Міжвідомча Інтерпол-Колегія протидії фінансово-економічному тероризму отримала лист Харківської обласної ради №01-36/1949 від 21.11.2012р. В цьому листі Харківської обласної ради містяться відомості, які аж ніяк не сприяють консолідації спільних народно-національних зусиль суспільства Українців та громад нації в напрямку виконання сучасних модернізаційних Програм Президента України, які мають за мету подолання сучасної фінансово-економічної кризи, зокрема такої кризи в харківському регіоні України.

Окремо взятий службовець з Харківської обласної ради спромігся внести до тексту листа Харківської обласної ради №01-36/1949 від 21.11.2012р. відомості не тільки антиконституційної спрямованості, але й відомості, які мають ознаки українофобії, юдофобії, сіонізму, фашизму, не сприйняття прав людини, зведення людини – носія суверенітету України до рівня мігранта-наймита у своїй власній країні.

Суспільство Українців, Малих Народів України, Національних Меншин України, Корінних Народів України без будь-яких військових конфліктів здобуло для себе і своїх нащадків роял-суверенітет, від імені якого в міжнародних справах Президент України представляється не інакше як Його Високоповажність Президент України. Натомість окремо взята фізична особа з Харківської обласної ради внесла до офіційного листа відомості, за яких у Президента України начебто статусу Його Високоповажності Президента України не існує.

Зведення окремо взятим службовцем, в офіційному листі Харківської обласної ради, суверенних досягнень Українців, які очолюють чотири Президенти України та двадцять п’ять голів регіональних адміністрацій Президента України до рівня несамоуправляємих та підопічних аборигенів, це мабуть вже занадто. Особливо, якщо розглядати це питання на фоні майбутнього, у 2013 році, головування Президента України в ОБСЄ. Президент України за будь-яких умов знаходиться на конституційно-визначеному правовому посту, а не на сервітут-посаді обезволеного та обезправленого сервуса громад нації при країні Україна.

Зрозуміло, що Харківська обласна рада – це рада громад нації при країні Україна, метою якої є видобуток прибутків з сервітуту фізичних осіб – мігрантів, наймитів, які тимчасово знаходяться в Україні на заробітках. Зрозуміло, що мета отримання комерційних прибутків іноді затьмарює розум окремим службовцям з системи самоврядування громад нації при країні Україна. Такі службовці роблять все від них можливе і залежне для того, щоб принизити права, свободи, честь і гідність представників Корінних Народів України, представників Малих Народів України та представників Національних Меншин України.

Окремо взятий службовець з Харківської облради в офіційному листі №01-36/1949 від 21.11.2012р. наголосив дуже дивні речі, за яких начебто в країні Україна не існує ст.5 Конституції України, не існує ст.5 Закону України «Про Службу Безпеки України», не існує п.2 ст.1 Цивільного Кодексу України, не існує ст.52-54 Господарського Кодексу України, не існує Декларації ООН «Про права корінних народів», не існує Закону України «Про національні меншини в Україні», не існує міжнародних організацій і міжнародного права в країні Україна. На думку окремо взятого службовця з Харківської облради у «аборигенів України» існує мрія лише про біометричні паспорти (аналог номерів на зап’ястях полонених в концтаборах фашистського рейху часів другої Світової війни).

Міжвідомча Інтерпол-Колегія протидії фінансово-економічному тероризму жодним чином не пов’язує лист Харківської обласної ради №01-36/1949 від 21.11.2012р. з офіційним документообігом Харківської облради. Бланк Харківської обласної ради, на якому розміщено вищевказану інформацію окремо взятого службовця з Харківської обласної ради, в офіційних реєстрах канцелярії Харківської обласної ради на обліку не знаходиться (ліве діловодство).

Окремо взятий службовець з Харківської обласної ради відмінив чинність преамбули Конституції України та перехідних положень Конституції України. Цей службовець скасував існування в країні Україна такого правочину, як самовизначення Українців перед Богом в правовому порядку. На його думку Українці мають сповідувати не право-віру, а юрі-віру. В країні Україна діє закон, за яким всі віросповідання відокремлені від держави. На цих підвалинах внесення до офіційного документу Харківської облради ознак зверхності якоїсь однієї віри по відношенню до якоїсь іншої віри явно не сприяє консолідації правового суспільства Українців та юридичних громад нації.

Фізична особа Харківської обласної ради явно не розуміє різниці між місцевим економічним простором, територіальним економічним простором та екстериторіальним економічним простором народної правоздатності України. Ця фізична особа не розуміє, що в системі громад нації при країні Україна взагалі ніяких економічних просторів не існує, що в громадах нації ніякої влади не існує і існувати не може. В громадах нації існує врядування та самоврядування вторинного товарного ринку. Врядування вторинного товарного ринку громадами нації – це не впорядкування первинного ринку активів Національних Меншин України. Харківська обласна рада громад нації при країні Україна – це не Харківська обласна рада Національних Меншин України.

Громадянство Харківської обласної ради громад нації при країні Україна громадського статусу – це не громадянство Харківської обласної ради Національних Меншин України громадянського статусу. Знівелювання прав Національних Меншин України з рівня громадянського статусу на рівень громадського статусу зусиллями окремо взятих фізичних осіб з Харківської обласної ради є предметом зацікавленості Служби Безпеки України. Національними громадами громадського статусу опікується МВС України, національними громадами громадянського статусу опікується Служба Безпеки України. Харківська обласна рада громад нації при країні Україна ніякого відношення до ст.5 Закону України «Про Службу Безпеки України» не має.

Думки окремо взятого службовця з Харківської обласної ради про те, що в екстериторіальному просторі країни Україна не існує Республіки Суверенного Народу України, Государства Титульного Суверенного Народу України, Сенату Корінного Народу України та Конгресу Національних Меншин України (Малих Народів України) – це внутрішня справа окремо взятого службовця Харківської обласної ради, але виключно за умов, якщо такі думки не вкладаються в офіційний лист Харківської обласної ради.

Окремо взята фізична особа з Харківської обласної ради розуміє, що в своєму листі №01-36/1949 від 21.11.2012р. вона явно вийшла за межі повноважень Харківської обласної ради, але таке розуміння справ її не зупинило перед таким чинником, як внесення до офіційного документу Харківської обласної ради окремих положень, за яких між органами національного самоврядування та органами народного самоуправління мав би виникнути або конфлікт, або суперечка місцевого рівня. Це означає, що окремо взята фізична особа з Харківської обласної ради або не розуміє, або навпаки дуже добре розуміє положення Наказу Міністерства Фінансів України №1588 від 09.12.2011р., за яким громади нації при країні Україна знаходяться в консул-дипломатичних зносинах з суспільством Українців (Корінними Народами України, Малими Народами України, Національними Меншинами України). Невиконання положень Наказу №1588 від 09.12.2011р. Міністерства Фінансів України окремо взятим службовцем – це ознака ігнорування фінансової дисципліни в країні Україна не окремо взятим службовцем, а всією Харківською обласною радою громади нації при країні Україна.

 

Генерал-Лейтенант Гвардії Його Величності

Государа Титульного Суверенного Народу України

О.В.Чернов